De stichting "Ik weet dat jij het weet"

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dit moment loopt de aanvraag om de stichting aan te merken als Algemeen Nut Beogende Instelling. Indien de stichting aangemerkt wordt als ANBI zal naast onderstaande gegevens op deze pagina het volledige beleidsplan gepubliceerd worden.

 

Het bestuur van de stichting Ik weet dat jij het weet

Boukje de Laat        -     Voorzitter

Carla Eestermans   -     Secretaris

Harold Clijsen         -     Penningmeester

 

De bestuurders ontvangen geen salaris of vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting.

 

Postadres

Hoge Geest 10

2671 LK Naaldwijk

 

E-mail

info@ikweetdatjijhetweet.nl

 

KVK

76021726

 

BTW

NL860481384B01

 

Bank

NL 47 RABO 0349218803

 

Doelgroep

De stichting richt zich op de kwetsbare medemens die een muzikaal genietmoment kan gebruiken. We richten ons in het bijzonder op mensen met dementie, kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met dementie gaan herinneringen kwijtraken, maar muziek is iets dat heel lang in het geheugen blijft. Kwetsbare ouderen wonen vaak nog thuis, maar zijn eenzaam. Velen met een verstandelijke beperking fleuren enorm op van muziek. Dit zijn allemaal redenen voor ons om met deze groepen persoonlijke muzikale genietmomenten te beleven.  

 

Doelstelling van de ANBI (in aanvraag)

Het is ons doel dat medewerkers, verzorgenden, vrijwilligers, mantelzorgers, familie en vele anderen bij de door ons aangeboden

muzikale genietmomenten aanwezig zijn en meegenieten. Dat op het moment van optreden volledige ontspanning is bij de doelgroep.

Op deze manier zetten we ons samen met de artiest in om het algehele welbevinden onder de bewoners, cliënten, medewerkers, vrijwilligers

en andere betrokkenen binnen een zorglocatie op positieve wijze te stimuleren.

 

Actuele activiteiten

Bekijk voor onze actuele activiteiten onze nieuwspagina of onze Facebookpagina.

 

Financiële verantwoording

Begin 2021 vindt u hier de financiële verantwoording van 4e kwartaal 2019 en 2020.