Financiële verantwoording

Deze jaarrekening betreft de eerste jaar rekening van de stichting ‘Ik weet dat jij het weet’. 
De stichting is opgericht op 27 september 2019, daarmee betreft deze jaarrekening de verslaggeving over een verlengd boekjaar. De stichting heeft het ANBI-predicaat en voldoet daarmee aan de eisen die daarvoor staan. Het bestuur heeft veel zorg besteedt aan deze jaarrekening en als betrokken vrijwilligers neemt het bestuur haar taak serieus om de stichting verder te laten groeien zodat steeds meer mensen met dementie of aanverwante beperking geluksmomenten kunnen ervaren door de inzet van muziek. Het bestuur bedankt u voor de interesse in onze stichting en kijkt uit naar een verdere samenwerking dan wel bijdrage aan onze stichting. Mocht u vragen of opmerkingen hebben na het lezen van deze jaarrekening, dan horen wij dat graag.
De stichting heeft dit jaar eenmalige opstartkosten gehad om de optredens mogelijk te maken. De bestuursleden leveren een onbezoldigde bijdrage. 
Bestuur Stichting ‘Ik Weet Dat Jij Het Weet’

 

Balans 27-09-2019 tm 31-12-2020

Resultatenrekening 27-09-2019 tm 31-12-2020

Toelichting

De stichting onderneemt de volgende activiteiten:

 

Bekendheid muzikale genietmomenten onder zorglocaties
Via haar netwerk, met name in Zuid-Holland en Noord-Brabant, heeft de stichting contact met diverse zorglocaties en zorgorganisaties. Op die manier zorgt de stichting voor ‘mond-op-mond’ reclame en maakt zorglocaties bewust van de mogelijkheid een optreden voor haar bewoners te realiseren tegen beperkte kosten.

Werving donaties
De stichting is afhankelijk van donaties om haar rol te kunnen vervullen. Het bestuur van de stichting besteedt een deel van haar tijd aan het uitbreiden van het aantal donateurs. 

Werving ambassadeurs
De stichting heeft als doelstelling om muzikale genietmomenten in heel Nederland mogelijk te maken. Daarvoor is het nodig dat lokaal ambassadeurs opstaan die hun netwerk inzetten om zorglocaties te benaderen, donateurs werven en ook lokale betrokken artiesten vinden die willen samenwerken met de stichting.

Organisatie van muzikale genietmomenten
Het doel is uiteindelijk zoveel mogelijk muzikale genietmomenten te realiseren. Hiervoor heeft de stichting een draaiboek gerealiseerd waar zorglocaties en artiesten gebruik van kunnen maken. Indien nodig bemiddelt de stichting met vrijwilligers die kunnen helpen bij de organisatie van een optreden.

 

 

Algemene grondslagen

 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door de Raad voor de jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). 

 

 

Toelichting op de resultatenrekening

 

Met de komst van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen, is het voor het grootste deel van 2020 niet mogelijk geweest om muzikale genietmomenten op de zorginstellingen te realiseren. Met name daardoor is er een positief resultaat gerealiseerd dat wordt gereserveerd om optredens mogelijk te maken wanneer dit weer kan.

 

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel kan er een vergoeding plaatsvinden voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd en daarmee geschonken als gift. 

 

De opstartkosten zijn verantwoord als verkoopkosten en bestaan ondermeer uit flyers, t-shirts voor vrijwilligers tijdens de optredens, het opzetten van de website etc.