Doneren

 

 Wat mooi dat je deze pagina bezoekt en misschien het voornemen hebt een donatie te doen aan onze stichting.

 

Deze stichting is opgericht op 27 september 2019 en officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Naar verwachting voldoet onze stichting  binnenkort ook aan de eisen voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit kan voor u als donateur een voordeel zijn.

 

Met de donaties die wij ontvangen, realiseren wij optredens op de diverse zorglocaties om ouderen met dementie een muzikaal genietmoment te brengen. Wat dit met de mensen, maar ook hun familieleden doet, zie je bij Foto & Video. Alle optredens gaan gepaard met een lach en een traan.

 

De donaties die wij ontvangen, zetten wij zoveel mogelijk in dezelfde regio in, maar als u graag voor een specifieke zorglocatie een donatie zou willen doen, kunt u bij de omschrijving van uw donatie de locatie vermelden. Bij voldoende donaties voor die locatie, kunnen we daar een optreden realiseren.

 

Bijdragen kan op de volgende manieren:

> uw donatie kunt overmaken op NL47RABO0349218803 t.n.v. Stichting Ik weet dat jij het weet o.v.v. ‘Donatie (en eventueel een zorglocatie) of deze link volgen. 

> u kunt een eigen actie bedenken om een bijdrage voor uw zorglocatie op te halen, bv. met de klas van uw kind;

> u kunt als bedrijf doneren en uw bijdrage overmaken naar het rekeningnummer;

> indien u interesse heeft om ons op andere wijze te sponsoren, kunt u een mail sturen aan info@ikweetdatjijhetweet.nl met uw voorstel.

 

Alvast hartelijk dank voor u donatie. Wij hopen hiermee vele optredens te kunnen realiseren. 

Desgewenst sturen wij voor je donatie een factuur op (met vermelding van btw). U kunt hiervoor contact opnemen via info@ikweetdatjijhetweet.nl