Een optreden aanvragen

Iedereen kan een optreden voor een zorglocatie aanvragen. Dit kan de medewerker Welzijn zijn, maar het zou bijvoorbeeld ook een familielid van een bewoner kunnen zijn.

 

Klik op de aanvraag-button en vermeld in je bericht het volgende:

> de zorglocatie waar het optreden plaats zou moeten vinden

> een eventuele datum

> de naam van de contactpersoon

> e-mail

> telefoonnummer van de contactpersoon

 

De stichting neemt contact op en in een gesprek bekijken we met elkaar wat er nodig is om er een mooi feest van te maken. De stichting maakt gebruik van een draaiboek dat we met elkaar doornemen om te zorgen dat de organisatie van het optreden voor de zorglocaties heel laagdrempelig is. Diverse formats voor mails, posters en social media horen daar ook bij.

 

Samen met de zorglocatie zorgen we dat we het benodigde bedrag d.m.v. donaties bij elkaar krijgen. De donaties werden al op diverse creatieve manieren verkregen, bv. door het bakken en verkopen van patat, het organiseren van een bingo of de "Vrienden van..." hielpen mee. Op deze manier zijn bewoners, medewerkers, vrijwilligers en de stichting vooraf op een leuke manier betrokken. Dit zorgt voor een mooie positieve sfeer en er wordt gezamenlijk toe geleefd naar het optreden. Het bedrag dat via de locatie wordt bijgedragen ligt vaak rond de 250 en het resterende deel legt de stichting bij met gelden afkomstig uit fondsen of meer algemene donaties. De dag van het optreden komt één van de artiesten met vrijwilligers van de stichting om er een fantastisch feest van te maken waar men nog lang van na geniet..